Anders Skau

ANDERS SKAU

Han är 43 år och har flugfiskat i lite över 20 år av sitt liv i älvar och sjöar hemma i Sverige och Norge efter öring och harr. Men det var först 2013 som han kände att det saknades något inom flugfisket, så Anders började binda sina egna flugor. Anders har alltid älskat torrflugefisket så det föll sig väl ganska naturligt att det är torrflugor han binder mesta delen av sin tid vid städet.

Anders har bundit på några mässor i Sverige Norge och England