Per Kristoffersson

Per Kristoffersson

Sedan 12 år tillbaka är det hans yrke och bedriver det under företagsnamnet PK-Eftersök. Det har under årens lopp blivit tusentals eftersök men då ämnet är så omfattande och komplext lär man sig något nytt varje gång och man blir aldrig fullärd. Han kommer att prata om eftersök och spårhundarnas arbetssätt och träningsmetoder.