Simon och Ulf Gustavsson

SIMON OCH ULF GUSTAVSSON

”Gåsjakt på riktigt”
Simon och Ulf Gustavsson kommer att prata om hur de går tillväga rent praktiskt när de jagar, vilken utrustning de använder samt förberedelser inför jakten. De kommer även att beröra problematiken med ökande antal av gäss och en del fakta kring gässen som art samt möjligheterna att få tillgång till en ny jaktform.